IDEAS Reels

IDEAS Reels

Reel3 Lý do nên học MBA – Hỗ trợ bởi IDEAS

Tại hội thảo MBA Quốc tế mô thức 5.0

Cùng nghe lại phát biểu của chị Nguyễn Thị Châu Sa, ứng viên đạt giải thưởng vinh dự của buổi Hội thảo MBA Quốc Tế Mô Thức 5.0 vừa qua, được tổ chức tại trụ sở chính của Viện IDEAS, tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM.

Xem thêm bài viết
IDEAS