Các chương trình MBA hỗ trợ từ Viện IDEAS

Thạc sĩ quản trị kinh doanh – MBA Online

“Viện IDEAS tổ chức seminar, workshop, các buổi trò chuyện với diễn giả nổi tiếng và các lớp chuyên đề hỗ trợ từng môn học củng cố kiến thức song song với chương trình học chính thức trên hệ thống của trường.”