Hệ thống hỗ trợ học tập LMS – IDEAS

Hệ thống LMS Hỗ trợ học tập Online từ Viện IDEAS

ideas

Hệ thống LMS Hỗ trợ học tập

  • Lịch mở môn học, thời khóa biểu
  • Tài liệu môn học – giảng viên hướng dẫn
  • Tạo TOPIC thảo luận, trao đổi học tập với các học viên
  • Danh sách học viên cùng lớp
  • Form hỏi đáp thắc mắt, trò chuyện trực tuyến với các chuyên gia hỗ trợ
Log in as a guest
IDEAS