Các tổ chức kiểm định Giáo dục ở Hoa Kỳ

Các tổ chức kiểm định giáo dục Hoa Kỳ và Quốc tế

kiểm định giáo dục Hoa kỳ & quốc tế

 • Kiểm định quốc gia: là quá trình kiểm tra các trường đại học theo các tiêu chuẩn được thiết lập bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) hoặc Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA).
 • Các tổ chức kiểm định quốc gia thường tập trung vào các trường đại học và chương trình học Online, từ xa hoặc có tính ứng dụng cao. Một số tổ chức kiểm định quốc gia uy tín là:
 • Các tổ chức kiểm định giáo dục Hoa Kỳ và Quốc tế, Kiểm định vùng
 • ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục kinh doanh được USDE và CHEA công nhận. ACBSP áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, kết quả học tập và liên kết với doanh nghiệp. ACBSP đã kiểm định và công nhận cho nhiều trường đại học và chương trình học Online ở Thụy sĩ và Việt Nam, trong đó có SWISS UMEF và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • DEAC (Distance Education Accrediting Commission): DEAC (Distance Education Accrediting Commission): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục từ xa được USDE và CHEA công nhận. DEAC đánh giá các trường đại học và chương trình học Online theo các tiêu chuẩn về mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, nguồn lực, quy trình và kết quả của các trường đại học. DEAC đã kiểm định và công nhận cho nhiều trường đại học và chương trình học Online nổi tiếng, như American Public University System, Pennsylvania State University – World Campus, University of Arizona, Washington State University, Florida International University, Texas Tech University, Oregon State University, Liberty University và University of Central Florida.
 • IACBE (International Accreditation Council for Business Education): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục kinh doanh ở cấp độ cử nhân và cao học. IACBE áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, nguồn lực, quản lý, giảng dạy và nghiên cứu của các trường đại học và chương trình học kinh doanh.
 • HELC (Higher Education Leadership Council): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục lãnh đạo cao học. HELC áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, nguồn lực, quản lý, giảng dạy và nghiên cứu của các trường đại học và chương trình học lãnh đạo.
 • DETC (Distance Education and Training Council): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo từ xa được USDE và CHEA công nhận. DETC áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, nguồn lực, quy trình và kết quả của các trường đại học và tổ chức đào tạo từ xa. DETC đã kiểm định và công nhận cho nhiều trường đại học và tổ chức đào tạo từ xa, như Abraham Lincoln University, American National University, Western Governors University, Southern New Hampshire University Online, University of Phoenix, Grand Canyon University và Liberty University.
 • …Và các kiểm định mang tính chuyên ngành khác.

Kiểm định khu vực | KIỂM ĐỊNH VÙNG

 • Kiểm định khu vực (hay còn gọi là kiểm định vùng): là quá trình kiểm tra các trường đại học theo các tiêu chuẩn được thiết lập bởi một trong sáu tổ chức kiểm định khu vực ở Hoa Kỳ. Các tổ chức kiểm định khu vực thường tập trung vào các trường đại học và chương trình học truyền thống hoặc có tính nghiên cứu cao. Hiện tại, có 7cơ quan kiểm định khu vực hoạt động tại 6khu vực của Hoa Kỳ. Các cơ quan kiểm định này tập trung vào các khu vực cụ thể. Hiện nay, các trường đại học được coi là uy tín tại nước Mỹ phải được công nhận bởi một trong 6 tổ chức kiểm định Vùng sau:
 • 1. ACCJC (Accrediting Commission for Community and Junior Colleges): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cao học ở khu vực Tây Hoa Kỳ, bao gồm California, Hawaii, Guam, American Samoa, Northern Mariana Islands, Palau, Micronesia và Marshall Islands. ACCJC áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, nguồn lực, quản lý, giảng dạy và nghiên cứu của các trường đại học. ACCJC có thẩm quyền kiểm định và công nhận cho các trường đại học cấp độ cử nhân, bao gồm cả các trường có chương trình học Online hoặc bằng cấp kỹ thuật hoặc nghề nghiệp bậc cao.
 • 2. HLC (Higher Learning Commission): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cao học ở khu vực Trung Tây Hoa Kỳ, bao gồm Arizona, Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin và Wyoming. HLC áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu và tính toàn vẹn; kế hoạch và tài nguyên; thiết kế và giao hàng của chương trình giáo dục; hỗ trợ cho sinh viên; giảng viên và nhân viên chuyên môn; kết quả học tập và hiệu quả giáo dục; và quản lý thông tin của các trường đại học. HLC có thẩm quyền kiểm định và công nhận cho các trường đại học cấp độ cử nhân và cao học.
 • 3. MSCHE (Middle States Commission on Higher Education): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cao học ở khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, bao gồm Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico và Virgin Islands. MSCHE áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu và tính toàn vẹn; kế hoạch và tài nguyên; thiết kế và giao hàng của chương trình giáo dục; hỗ trợ cho sinh viên; giảng viên và nhân viên chuyên môn; kết quả học tập và hiệu quả giáo dục; và quản lý thông tin của các trường đại học. MSCHE có thẩm quyền kiểm định và công nhận cho các trường đại học cấp độ cử nhân và cao học.
 • 4. NWCCU (Northwest Commission on Colleges and Universities): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cao học ở khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ, bao gồm Alaska, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah và Washington. NWCCU áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu và tính toàn vẹn; kế hoạch và tài nguyên; thiết kế và giao hàng của chương trình giáo dục; hỗ trợ cho sinh viên; giảng viên và nhân viên chuyên môn; kết quả học tập và hiệu quả giáo dục; và quản lý thông tin của các trường đại học. NWCCU có thẩm quyền kiểm định và công nhận cho các trường đại học cấp độ cử nhân và cao học.
 • 5. NECHE (New England Commission of Higher Education): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cao học ở khu vực New England, bao gồm Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island và Vermont. NECHE áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu và tính toàn vẹn; kế hoạch và tài nguyên; thiết kế và giao hàng của chương trình giáo dục; hỗ trợ cho sinh viên; giảng viên và nhân viên chuyên môn; kết quả học tập và hiệu quả giáo dục; và quản lý thông tin của các trường đại học. NECHE có thẩm quyền kiểm định và công nhận cho các trường đại học cấp độ cử nhân và cao học.
 • 6. SACSCOC (Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cao học ở khu vực Nam Hoa Kỳ, bao gồm Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas và Virginia. SACSCOC áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu và tính toàn vẹn; kế hoạch và tài nguyên; thiết kế và giao hàng của chương trình giáo dục; hỗ trợ cho sinh viên; giảng viên và nhân viên chuyên môn; kết quả học tập và hiệu quả giáo dục; và quản lý thông tin của các trường đại học. SACSCOC có thẩm quyền kiểm định và công nhận cho các trường đại học cấp độ cử nhân và cao học.
 • 7. WSCUC (WASC Senior College and University Commission): Là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cao học ở khu vực Tây Hoa Kỳ, bao gồm California, Hawaii, Guam, American Samoa, Northern Mariana Islands, Palau, Micronesia và Marshall Islands. WSCUC áp dụng các tiêu chuẩn về mục tiêu và tính toàn vẹn; kế hoạch và tài nguyên; thiết kế và giao hàng của chương trình giáo dục; hỗ trợ cho sinh viên; giảng viên và nhân viên chuyên môn; kết quả học tập và hiệu quả giáo dục; và quản lý thông tin của các trường đại học. WSCUC có thẩm quyền kiểm định và công nhận cho các trường đại học cấp độ cử nhân và cao học.
 • Các tổ chức kiểm định khu vực được công nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) hoặc Hội đồng Kiểm định Giáo dục Cao Học (CHEA), hoặc cả hai. Đối với các đối tác của Viện IDEAS về lĩnh vực kinh doanh và quản lý, các kiểm định cần thiết nên có là các kiểm định và công nhận liên quan đến các trường kinh doanh và chất lượng giáo dục như: IACBE, HELC, CHEA, ACBSP,…
 • .
 • Để đạt được các kiểm định, công nhận không phải là một việc dễ dàng, mà đòi hỏi một trường đại học hoặc một chương trình học phải nỗ lực không ngừng để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc duy trì các kiểm định, công nhận còn khó hơn, mà yêu cầu một trường đại học hoặc một chương trình học phải thường xuyên tự đánh giá, tái kiểm định và thực hiện các điều chỉnh hoặc cải tiến theo các tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức kiểm định.