Xác nhận – WEB

XÁC NHẬN THAM GIA | Cocktail Party

Thời gian: 9:00 AM – 06/01/2024

Địa điểm: Sảnh lầu 2

Xác nhận tham gia

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Và Trao Đổi Khoa Học Ứng Dụng

Giờ hành chính: 8:00 AM – 5:00 PM | T2 – T6

Đại chỉ: 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh