Xác nhận – WEB

XÁC NHẬN THAM GIA | Orientation MBA – SBS

Thời gian: 13:00 – 13/01/2023

Địa điểm: Online Zoom Meeting

Xác nhận tham gia

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Và Trao Đổi Khoa Học Ứng Dụng

Giờ hành chính: 8:00 AM – 5:00 PM | T2 – T6

Đại chỉ: 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh