Chính sách học bổng

HỌC BỔNG THẠC SĨ QUỐC TẾ

Chính sách học bổng
logo Đại học Swiss UMEF

1.000 CHF

 • Điều kiện học bổng
 • Hoàn tất hồ sơ đầu vào của trường gồm:
 • Bằng và bảng điểm cử nhân
 • CV (Gồm kinh nghiệm làm việc)
 • Passport
 • Motivation Letter
 • Tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 (Hoặc hoàn thành phỏng vấn đầu vào của trường)
 • Thư giới thiệu của Viện trưởng Viện IDEAS – Academic Partner tại Việt Nam

1.000 – 2.000 CHF

 • Điều kiện học bổng
 • Hoàn tất hồ sơ đầu vào của trường gồm:
 • Bằng và bảng điểm cử nhân
 • CV (Gồm kinh nghiệm làm việc)
 • Passport
 • Motivation Letter
 • Reference Letter
 • Tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 (Hoặc hoàn thành phỏng vấn đầu vào của trường)
 • Thư giới thiệu của Viện trưởng Viện IDEAS – Academic Partner tại Việt Nam
logo Viện IDEAS

1000 EURO

 • Điều kiện học bổng
 • Hoàn tất hồ sơ đầu vào của trường gồm:
 • Bằng và bảng điểm cử nhân (Trường xem xét hồ sơ đối với trường hợp bằng cao đẳng)
 • CV (Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm)
 • Passport
 • Motivation Letter
 • Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 (Hoặc hoàn thành phỏng vấn đầu vào của trường)
 • Thư giới thiệu của Viện trưởng Viện IDEAS – Academic Partner tại Việt Nam