Văn bằng 2 – Ascencia Business School

chính sách học phí

 • 3.000 € – Chi phí cố định: Gồm chi phí quản lý chung, chi phí kiểm định, chi phí Hội đồng Khoa học.
 • 3.000 € – Chi phí giảng dạy: 250 €/môn, tương ứng 12 môn học.
 • 1.000 € – Lệ phí và các chi phí phải trả cho bên thứ 3: MOFA, Hợp phá hóa lãnh sự, Lễ tốt nghiệp, dịch vụ xác minh, WES.
 • TỔNG PHÍ 7.000 €
 • *Các khoản phí chưa bao gồm lệ phí hồ sơ đầu vào

CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI

HỌC VIÊN UBIS | Chưa hoàn tất chương trình

 • Được chuyển đổi tất cả các môn học, toàn bộ chi phí chuyển đổi do Viện IDEAS hỗ trợ (Chỉ áp dụng khi lựa chọn chuyển đổi đầu tiên).
 • Đối với học viên đã lựa chọn chuyển đổi một chương trình khác và có nhu cầu lấy thêm bằng của Trường ASC. Mức phí chuyển đổi sau khi được hỗ trợ cần thành toán là: 1000 Euro ++ (mỗi môn học cần hoàn thành được áp dụng mức phí 250 Euro/môn).
 • Học phí chuyển đổi đã bao gồm: Phí đóng dấu Mofa và Tem lãnh sự Việt Nam tại Pháp, phí xuất bằng và bảng điểm.

Cựu học viên UBIS

 • Chi phí cố định: từ ngày 7/12/2023 đến hết ngày 30/1/2024 Viện IDEAS hỗ trợ từ 20 – 50%. Tùy từng trường hợp cụ thể, số tiền còn lại Học viên sẽ phải thanh toán trong khoản từ 1.500 – 2,400 Euro (Đã bao gồm các phí bên dưới):
 • Phí tham dự Lễ Tốt Nghiệp tại Paris – Pháp
 • Phí đóng dấu Mofa và Tem lãnh sự Việt Nam tại Pháp
 • Phí hỗ trợ các vấn đề liên quan đến xác minh bằng cấp tại WES
 • Phí xuất bằng và bảng điểm
 • Sau 30/1/2024: Trường và TSSAC sẽ thu phí dịch vụ của trường và phí hỗ trợ.
ideas Lễ tốt nghiệp tại Paris – Pháp có sự tham gia của học viên Việt Nam (IDEAS)

VĂN BẰNG – TỐT NGHIỆP

 • Thời gian cấp bằng sau khi hoàn tốt chương trình từ 8 – 10 tuần
 • Lễ Tốt Nghiệp thường niên được tổ chức vào tháng 06 và tháng 12
 • Hỗ trợ thủ tục công nhận WES Tại đây
ĐĂNG KÝ
IDEAS Institute

THÔNG TIN VN-NARIC | Các bước tra cứu

Trung tâm công nhận văn bằng thuộc Bộ GD – ĐT Việt Nam

Truy cập trang VN-Naric: https://naric.edu.vn/news/thong-tin-he-thong-giao-duc-cac-nuoc-tren-the-gioi.html
COPY tên: Manager opérationnel d’activités Bước 1: Naric 1
Bước 2: Naric 1 Bước 3: Naric 1 Bước 4: Naric 1

Hỗ trợ thủ tục công nhận WES

Bước 1: Học viên đăng kí thông tin cần hoàn thành thủ tục này: email đến mail info@ideas.edu.vn hoặc hotline hỗ trợ 028 2244 2244
Bước 2: Nhân viên Viện liên hệ để hỗ trợ hướng dẫn các bước tiếp theo đăng kí thông tin tại Link: https://diploma-equivalence.collegedeparis.com/
Bước 3: Thanh toán phí (Viện IDEAS hỗ trợ 100%)
Bước 4: Gửi đầy đủ các thông tin đến WES: https://www.wes.org/
Bước 5: Hoàn tất các bước và đợi 3-4 tuần chờ kết quả của WES