Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Mục tiêu

Baner IDEAS

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn

 • Tầm nhìn của Viện IDEAS là trở thành một tổ chức hỗ trợ học thuật cho các chương trình đào tạo quốc tế uy tín, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Sứ mệnh

 • Mang tinh hoa quản trị quốc tế đến cộng đồng doanh nghiệp Việt.
 • Đào tạo các nhà quản lý chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng và đạo đức cao.
 • Tạo ra một môi trường học thuật và kết nối phát triển kinh doanh hàng đầu Việt Nam.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Mục tiêu

 • Cung cấp hỗ trợ các chương trình đào tạo quốc tế chất lượng cao cho học viên, phù hợp với nhu cầu và thực tế của thị trường Việt Nam.
 • Phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý, đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.
 • Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ, huấn luyện và bồi dưỡng chuyên môn cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, giúp họ nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm, phát triển tư duy sáng tạo và phản biện.
 • Hợp tác trong và ngoài nước với các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ uy tín, mở rộng mạng lưới đối tác và khách hàng.

Giá trị cốt lỗi

 • Tâm: Giáo dục bằng sự tôn trọng và trách nhiệm. Viện IDEAS coi trọng việc tôn trọng quyền lợi và lợi ích của học viên. Đối tác và xã hội, Viện IDEAS luôn có trách nhiệm cao trong việc cung cấp các chương trình đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ chất lượng cao, đảm bảo sự hài lòng của học viên, người tham gia. Viện IDEAS cũng có trách nhiệm với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng tri thức giàu mạnh.
 • Trí: Luôn đổi mới và vận dụng các phương pháp giáo dục hiện đại với phương hướng tiếp cận từ thực tiễn. Viện IDEAS luôn theo kịp xu hướng phát triển của thời đại, không ngừng đổi mới và cải tiến các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Viện IDEAS áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại như học online, học theo nhóm, học theo dự án, học kết hợp thực tế. Kiến thức mới, tiếp cận từ thực tiễn, giúp học viên nắm bắt được kiến thức mới mẻ và áp dụng được vào công việc và cuộc sống.
 • Đức: Chú trọng việc xây dựng giá trị nhân bản bền vững trong cộng đồng tri thức. Viện luôn luôn coi trọng việc nuôi dưỡng và phát huy các giá trị nhân bản trong mọi hoạt động của Viện. Viện IDEAS khuyến khích sự chia sẻ, hợp tác, tôn trọng và kính trọng giữa các cá nhân và tổ chức. Viện IDEAS cũng quan tâm đến việc phát triển các phẩm chất đạo đức cao cho học viên, như tính trung thực, công bằng, minh bạch, trách nhiệm và tôn chỉ phục vụ.