Tra Cứu VN-Naric

ideas

VN-Naric | Các cơ sở giáo dục nước ngoài được công nhận

naric.edu.vn

THÔNG TIN VN-NARIC | Các bước tra cứu

Ascencia Business School

COPY tên trường: Ascencia Business School
Truy cập trang VN-Naric: https://naric.edu.vn/news/thong-tin-he-thong-giao-duc-cac-nuoc-tren-the-gioi.html
Bước 1: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric
Bước 2: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric Bước 3: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric Bước 4: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric

SBS – Swiss Business School

Truy cập trang VN-Naric: https://naric.edu.vn/news/thong-tin-he-thong-giao-duc-cac-nuoc-tren-the-gioi.html
Bước 1: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric
Bước 2: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric Bước 3: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric

Swiss UMEF

Truy cập trang VN-Naric: https://naric.edu.vn/news/thong-tin-he-thong-giao-duc-cac-nuoc-tren-the-gioi.html
Bước 1: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric
Bước 2: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric Bước 3: Tra cứu công nhận văn bằng nước ngoài VN-Naric

Hỗ trợ thủ tục công nhận WES – Ascencia

Bước 1: Học viên đăng kí thông tin cần hoàn thành thủ tục này: email đến mail info@ideas.edu.vn
Bước 2: Nhân viên Viện liên hệ để hỗ trợ hướng dẫn các bước tiếp theo đăng kí thông tin tại Link: https://diploma-equivalence.collegedeparis.com/
Bước 3: Thanh toán phí (Viện IDEAS hỗ trợ 100%)
Bước 4: Gửi đầy đủ các thông tin đến WES: https://www.wes.org/
Bước 5: Hoàn tất các bước và đợi 3-4 tuần chờ kết quả của WES