NC SARA – Tiêu chuẩn công nhận văn bằng giữa các bang Hoa Kỳ

NC SARA được tạo ra để các bang Hoa Kỳ có thể dễ dàng công nhận các chương trình giáo dục trực tuyến của nhau. Công nhận văn bằng tưởng chừng chỉ xuất hiện giữa các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, Hoa Kỳ là một quốc gia Cộng hòa lập hiến liên bang bao gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang. Mỗi bang đều có các quy định và tiêu chuẩn giáo dục độc lập và khác nhau. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) yêu cầu bất kỳ cơ sở giáo dục nào cung cấp các chương trình đào tạo trực tuyến ngoài tiểu bang nơi trường đặt trụ sở, cần phải được sự cho phép tại các tiểu bang mà nơi có học viên cư trú. Đó là nguyên nhân chính mà NC SARA được hình thành.

NC SARA - Tiêu chuẩn công nhận văn bằng giữa các bang Hoa Kỳ

NC SARA – Bằng chứng để cho các tiểu bang Hoa Kỳ có thể công nhận các chương trình giáo dục trực tuyến của nhau

NC SARA là gì?

Hội đồng quốc gia về thực thi các thỏa thuận hỗ trợ có qua lại trong Giáo dục giữa các bang – The National Council for State Authorization Reciprocity Agreements (NC SARA) là một tổ chức phi lợi nhuận cấp quốc gia, được tạo ra bởi Bộ giáo dục Hoa Kỳ  và nhiều tổ chức giáo dục khác, nhằm giải quyết những khó khăn trên. NC SARA là một thỏa thuận nhằm mục đích chính là giúp các bang dễ dàng chấp thuận các chương trình trực tuyến của nhau, bao gồm cả bậc học thạc sĩ quản trị kinh doanh. NC SARA còn giúp mở rộng khả năng tiếp cận của sinh viên với các cơ hội giáo dục và đảm bảo chất lượng đối với các chương trình giáo dục từ xa.

Đọc thêm: Kiểm đinh CHEA – Cơ quan công nhận kiểm định hàng đầu Hoa Kỳ

NC SARA là gì

NC SARA – Hội đồng quốc gia về thực thi các thỏa thuận hỗ trợ có qua lại trong Giáo dục giữa các bang

Lịch sử hình thành

Năm 2009 đến 2011: Những bên liên quan và các tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục, trong đó có 2 tổ chức nổi trội là Tổ chức Lumina và Hội đồng Chính quyền bang đã hình thành các khái niệm đầu tiên của Thỏa thuận về Ủy quyền và Hỗ trợ có qua lại trong Giáo dục Đại học giữa các bang (SARA), nơi cho phép chính quyền các bang Hoa Kỳ có thể dễ dàng chấp nhận các chương trình và cơ sở đào tạo của nhau.

Năm 2012: NC SARA đã hợp tác với bốn tổ chức khu vực lớn nhất Hoa Kỳ giúp các tiểu bang, tổ chức, cơ sở giáo dục và sinh viên hiểu được mục đích và lợi ích của việc tham gia SARA.

 • Hiệp định Giáo dục Đại học Trung Tây – The Midwestern Higher Education Compact (MHEC)
 • Hội đồng Giáo dục Đại học New England – The New England Board of Higher Education (NEBHE)
 • Hội đồng Giáo dục Khu vực phía Nam – The Southern Regional Education Board (SREB)
 • Ủy ban Giáo dục Đại học Liên bang miền Tây – The Western Interstate Commission for Higher Education (WICHE)

Lịch sử hình thành của NC SARA

Tháng 4 năm 2013: Các chính sách và tiêu chuẩn của NC SARA được Ủy ban Quy định về Giáo dục Từ xa Sau Trung học – Commission on Regulation of Postsecondary Distance Education thông qua.

Tháng 12 năm 2013: Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education – USDE), Tổ chức Lumina và nhiều cơ quan quản lý nhà nước đã cùng nhau để chính thức thành lập Hội đồng quốc gia về thực thi Thỏa thuận Ủy quyền và Hỗ trợ có qua lại trong Giáo dục giữa các bang (NC SARA).

Năm 2014: Các tiểu bang của Hoa Kỳ bắt đầu tham gia NC SARA.

Năm 2015: Thỏa thuận thống nhất (The Unified Agreement) giữa 4 hiệp định khu vực được thông qua (Gồm: Midwestern Higher Education Compact – MHEC, the New England Board of Higher Education – NEBHE, the Southern Regional. Education Board – SREB, Western Interstate Commission for Higher Education – WICHE và được xác nhận bởi NC SARA.

Năm 2016: Các chính sách và tiêu chuẩn được cải tiến và tích hợp vào Hệ thống chính sách (Policy Manual) của NC SARA.

Năm 2019 – hiện tại: Hệ thống chính sách (Policy Manual) đã thay thế cho Thỏa thuận thống nhất (The Unified Agreement). Tuy nhiên, Thoả thuận thống nhất vẫn là cơ sở cho các quyết định của NC SARA. Hiện tại đã có hơn 2.200 tổ chức tại 49 bang thành viên đều tự nguyện tham gia NC SARA.

Tóm tắt lịch sử hình thành của NC SARA

Tóm tắt lịch sử hình thành của NC SARA

Xem thêm: MBA là gì? Học như thế nào

Phạm vi, trách nhiệm và vai trò của NC SARA

Phạm vi

 • Theo điều 5.1 tại Hệ thống chính sách (Policy Manual) của NC SARA. Các tiêu chuẩn chỉ áp dụng đối với các chương trình đào tạo từ xa của tiểu bang này cho người học ở tiểu bang khác. Nó không ảnh hưởng đến việc đào tạo từ xa diễn ra bên trong vùng lãnh thổ của bang thành viên.
 • SARA có quyền giám sát và yêu cầu các bang thành viên tuân thủ các quy chuẩn chung của NC SARA về bảo vệ quyền lợi, giải quyết các khiếu nại của sinh viên.
 • Các cơ sở và chương trình muốn tham gia vào NC SARA cần thông qua sự đồng ý của tiểu bang mà họ đặt trụ sở trước khi được NC SARA chấp nhận. Do đó NC SARA có quyền giám sát và kiểm tra việc công nhận của bang thành viên đối với một chương trình nơi họ kiểm soát.
 • NC SARA không ảnh hưởng đến các quy định chung về giáo dục của các tiểu bang thành viên ngoài Hệ thống chính sách (Policy Manual).

Phạm vi, Trách Nhiệm Và Vai Trò Của NC SARAPhạm vi, trách nhiệm và vai trò của NC SARA

Vai trò

 • Nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo từ xa trên toàn quốc
 • Giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với những chương trình giáo dục từ xa trên toàn nước nước Mỹ
 • Giảm chi phí giáo dục cho các tiểu bang thành viên
 • Cải thiện và phối hợp giữa các bang về cơ hội giáo dục đại học
 • Giám sát chất lượng của các chương trình đào tạo từ xa

Nếu bạn đang có nhu cầu học MBA từ xa, thì hãy tham khảo bài viết: Học mba ở đâu

Các tổ chức kiểm soát và giám sát hoạt động của NC SARA

 • Hiệp hội Cán bộ Điều hành Giáo dục Đại học Tiểu bang (The State Higher Education Executive Officers Association – SHEEO)
 • Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education – USDE)

4 Đối tác khu vực quan trọng của NC SARA 

NC SARA hợp tác chặt chẽ với bốn hiệp hội giáo dục trong khu vực với mục đích lớn nhất là để cùng hợp tác và thực thi Thỏa thuận Ủy quyền và Hỗ trợ có qua lại trong Giáo dục giữa các bang (SARA). Hợp tác trên còn nhằm hỗ trợ đảm bảo chất lượng và bảo vệ quyền lợi cho sinh viên. Đồng thời tăng giá trị tín chỉ của các chương trình đào tạo từ xa. NC SARA cùng các đối tác hợp tác để thúc đẩy sự cải tiến trong giáo dục cụ thể:

Xem thêm: Học ngành quản trị kinh doanh làm những việc gì

Hợp tác cùng Hiệp định Giáo dục Đại học Trung Tây – The Midwestern Higher Education Compact (MHEC) để thúc đẩy phát triển, hỗ trợ các phương pháp giảng dạy tiến bộ, hỗ trợ chi phí học tập. Những nỗ lực trên nhằm đảm bảo các cơ hội được tiếp cận nền giáo dục sau trung học bình đẳng cho tất cả mọi người. Các tiểu bang thành viên của MHEC gồm: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota và Wisconsin …

Hợp tác cùng Hội đồng Giáo dục Đại học New England – The New England Board of Higher Education (NEBHE) để thúc đẩy các chính sách, tăng cường hợp tác giữa 6 bang trong khu vực. Khuyến khích sử dụng hiệu quả nguồn lực giáo dục vì sự thịnh vượng của New England. Thu hút và hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc đánh giá, phát triển và thực hiện các chính sách trong giáo dục. Các bang thành viên gồm: Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut.

4 đối tác khu vực quan trọng của NC SARA 

4 đối tác khu vực lớn nhất và quan trọng nhất

Hợp tác cùng Hội đồng Giáo dục Khu vực phía Nam – The Southern Regional Education Board (SREB) để thực hiện nhiều nỗ lực nhằm cải thiện giáo dục công cộng ở mọi cấp độ tại khu vực. Các bang thành viên gồm Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia và West Virginia.

Hợp tác cùng Ủy ban Giáo dục Đại học Liên bang miền Tây – The Western Interstate Commission for Higher Education (WICHE) để phát triển tiêu chuẩn các chương trình giáo dục trong khu vực và dễ dàng tiếp cận đối với sinh viên miền Tây. WICHE và NC SARA tăng cường mức đóng góp của giáo dục đại học vào đời sống kinh tế của khu vực. Bằng cách thúc đẩy đổi mới, hợp tác, chia sẻ nguồn lực và chính sách công cộng một cách hợp lý.

16 Bang thành viên của WICHE bao gồm Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawai’i, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, Wyoming và các vùng lãnh thổ thuộc Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Thành viên 

Hiện tại đã có hơn 2.200 tổ chức tại 49 bang thành viên đều tự nguyện tham gia NC SARA. Các tổ chức được chấp nhận tham gia vào NC SARA sẽ được phép cung cấp các chương trình trực tuyến sau trung học tại 49 tiểu bang thành viên và quận Colombia tại Hoa kỳ.

Thành viên của NC SARA

Tham khảo thêm: Học mba cho người đi làm

Tóm lại, NC SARA là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để giúp các tiểu bang Hoa Kỳ công nhận và chấp thuận các chương trình giáo dục trực tuyến của nhau, đảm bảo chất lượng và tiếp cận cho sinh viên. Thành lập của NC SARA đã giải quyết những khó khăn liên quan đến việc công nhận văn bằng và tiêu chuẩn giáo dục khác nhau giữa các tiểu bang. Tổ chức này đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cơ sở giáo dục trong việc phát triển và tham gia vào các chương trình giáo dục từ xa trên toàn quốc.

CATEGORY

FOLLOW US