Kiểm Định IACBE – Tiêu Chuẩn Cho Chương Trình MBA Quốc Tế

IACBE là Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh từ Cử nhân, Thạc sĩ (MBA) đến Tiến sĩ (DBA). Hiện tại, IACBE đã có 249 tổ chức thành viên, công nhận hàng nghìn chương trình kinh doanh và liên quan đến kinh doanh toàn cầu. IACBE là một cơ quan kiểm định mba chuyên nghiệp với các tiêu chí và quy trình kiểm định chặt chẽ. Tổ chức đã khẳng định uy tín khi nhận được chứng nhận của Hội đồng kiểm định Giáo dục Đại học CHEA.

IACBE chuẩn mực đào tạo giáo dục toàn cầu

IACBE (International Accreditation Council for Business Education) là Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế Giáo dục Kinh doanh. IACBE có trụ sở tại Hoa Kỳ, có thành viên tại hơn 20 quốc gia. Được thành lập vào năm 1997, mục đích IACBE là đánh giá chất lượng trong giảng dạy và học tập. IACBE kiểm định các chương trình học MBA, DBA, Bachelor’s và các lĩnh vực kinh doanh và liên quan đến kinh doanh tại nhiều đại học trên toàn thế giới.

IACBE là chuẩn mực chất lượng đào tạo giáo dục kinh doanh quốc tế

IACBE – chuẩn mực chất lượng đào tạo giáo dục kinh doanh quốc tế 

Các cột mốc trong quá trình phát triển của IACBE

Tháng 1/2011: Được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA).

Năm 2016: IACBE chấp thuận mở rộng công nhận tư cách thành viên cho chương trình cao đẳng liên kết kinh doanh. Được cung cấp bởi các trường cao đẳng cộng đồng và các tổ chức hai năm khác.

Năm 2016: Các tổ chức đầu tiên được IACBE công nhận đã giành được chứng nhận kế toán đặc biệt cho các chương trình kế toán.

Năm 2017: IACBE đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Năm 2017: IACBE đổi tên thành Hội đồng Công nhận Quốc tế về Giáo dục Kinh doanh.

Năm 2019: CHEA đã phê duyệt thay đổi về việc thêm các chương trình kế toán và xóa tuyên bố loại trừ các tổ chức giáo dục đại học chỉ cung cấp các văn bằng liên kết về kinh doanh.

Năm 2021: CHEA tái công nhận phạm vi công nhận của IACBE trong thời hạn 7 năm tiếp theo.

IACBE và các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển

IACBE và các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển

IACBE cam kết sứ mệnh

Nhiệm vụ của IACBE là thúc đẩy tiến bộ trong chất lượng học thuật của các chương trình kinh doanh. Thông qua việc công nhận dựa trên tiêu chuẩn xác thực nhằm khuyến khích các tổ chức xây dựng các mô hình giáo dục độc đáo. Nhằm phản ánh chân thực sứ mệnh và tầm nhìn mà tổ chức đã cam kết mang đến cho cộng đồng.

IACBE và cam kết về sứ mệnh

IACBE và sứ mệnh đối với nền giáo dục toàn cầu

Tầm nhìn và Mục tiêu phát triển của IACBE

Trở thành nhà kiểm định chương trình kinh doanh được lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức giáo dục định hướng giảng dạy trên toàn cầu

IACBE từng bước đề ra và theo đuổi các mục tiêu chiến lược trọng yếu để hiện thực hóa sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức:

1. Cung cấp diễn đàn thúc đẩy giáo dục kinh doanh vượt trội trong trường giáo dục bậc cao toàn cầu;
2. Phát triển và ban hành các nguyên tắc và quy trình công nhận để nâng cao chất lượng học thuật;
3. Thúc đẩy cải tiến liên tục trong các chương trình kinh doanh;
4. Thường xuyên thiết lập mối quan hệ với cá nhân, nhóm quan tâm đến khuyến khích sự ưu tú trong giáo dục kinh doanh;
5. Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo trong giảng dạy và học tập;
6. Trở thành nguồn lực cho các thành viên và công chúng liên quan đến vấn đề trong giáo dục kinh doanh và kiểm định;
7. Cung cấp các dịch vụ có lợi cho các thành viên tổ chức;
8. Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh học thuật trong việc đánh giá điểm chuẩn. Thông qua việc chia sẻ các phương pháp giáo dục kinh doanh hay, cung cấp nghiên cứu và thông tin;
9. Tạo điều kiện thuận lợi cho toàn cầu hóa giáo dục kinh doanh;
10. Thúc đẩy đạo đức trong kinh doanh và giáo dục kinh doanh.

Xem thêm: Chương trình học thạc sĩ quản trị kinh doanh Online

IACBE và tầm nhìn cùng mục tiêu phát triển

Tầm nhìn và mục tiêu phát phát triển của Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế Giáo dục Kinh Doanh

Các công nhận cấp Quốc gia dành cho IACBE

IACBE được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA). Đây là một trong 2 tổ chức quyền lực nhất về đánh giá năng lực, chức năng và độ tin cậy cho các đơn vị kiểm định giáo dục. Một tổ chức nhận được chứng nhận từ CHEA là minh chứng khẳng định rõ nhất các tiêu chuẩn và quy trình của tổ chức công nhận phù hợp với kỳ vọng về chất lượng giáo dục, quy trình, cải tiến và trách nhiệm cộng đồng mà CHEA đã thiết lập.

IACBE cũng là thành viên của Mạng lưới Quốc tế về Cơ quan Đảm bảo Chất lượng trong Giáo dục Đại học (INQAAHE). Đây là một hiệp hội trên toàn thế giới gồm hơn 300 tổ chức hoạt động tích cực trong lĩnh vực lý thuyết và thực hành về đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học.

IACBE và các công nhận cấp quốc gia

IACBE và sự công nhận cấp quốc gia

Kiểm định IACBE và phạm vi công nhận chất lượng

Được công nhận bởi CHEA, IACBE được cho phép xét duyệt và công nhận các chương trình cấp bằng liên quan đến kinh doanh, kế toán và kinh doanh ở bậc Cao đẳng (Associate), Cử nhân (Bachelor’s), Thạc sĩ (Master’s) và Tiến sĩ (Doctoral) trong các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới.

IACBE và phạm vi công nhận trên toàn cầu

Phạm vi công nhận chất lượng chương trình của IACBE

Tiêu chí đánh giá chất lượng của IACBE trong Đào tạo Giáo dục Kinh doanh

Để chứng minh cho chất lượng đào tạo và hiệu quả học tập của các tổ chức công nhận, IACBE đã thiết lập 18 “Đặc điểm Xuất sắc trong Giáo dục Kinh doanh”. Đó là yếu tố đánh giá hiệu suất của đơn vị học thuật trong bất kể môi trường hoạt động. Từ Kết quả giảng dạy, Lập kế hoạch chiến lược, Chương trình giảng dạy, Giảng viên, Hoạt động học thuật và chuyên môn, Các nguồn lực, Các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, Sự đổi mới giáo dục.

IACBE và 18 tiêu chí đánh giá chất lượng trong đào tạo giáo dục kinh doanh

IACBE và 18 tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục kinh doanh

Tuy nhiên, xuất sắc trong giáo dục kinh doanh là đa chiều và được hiểu theo những cách khác nhau. Điều đó tùy thuộc vào môi trường lịch sử, văn hóa, luật pháp, quy định của đơn vị hoạt động. IACBE tôn trọng thực tế này và đã đưa ra những đặc điểm chung giữa các tiêu chí xuất sắc trong giáo dục kinh doanh dành cho các đơn vị học thuật:

1. Chính trực và có trách nhiệm với tất cả các bên liên quan.
2. Xác định rõ ràng sứ mệnh và các mục đích trên diện rộng nhất quán với các mục tiêu của tổ chức.
3. Phấn đấu để đạt được mức hiệu suất cao hơn. Được thể hiện qua kết quả học tập của sinh viên, hiệu quả hoạt động và hoàn thành sứ mệnh cũng như các mục tiêu.
4. Tham gia vào quá trình lập kế hoạch chiến lược và kết hợp các quy trình để thu hút các bên liên quan bên ngoài từ doanh nghiệp và lĩnh vực.
5. Phát triển và thực hiện quy trình đánh giá kết quả nhằm thúc đẩy sự cải tiến liên tục. Đồng thời, liên kết với các kế hoạch chiến lược của cả đơn vị kinh doanh học thuật và các bộ phận.
6. Phát triển sinh viên, cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp, trở thành các chuyên gia kinh doanh được giáo dục tốt, có đạo đức và năng lực.
7. Khuyến khích và thúc đẩy đổi mới và sáng tạo trong giáo dục kinh doanh.
8. Xây dựng mối liên kết giữa lớp học và các học viên trong cộng đồng doanh nghiệp.
9. Khuyến khích các mối quan hệ hợp tác bên ngoài với các đơn vị và tổ chức giáo dục khác.
10. Các giảng viên đề cao các quan điểm và nguyên tắc đạo đức trong các hoạt động giảng dạy.
11. Các giảng viên nỗ lực trở thành những giáo viên hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn và tích cực đóng góp cho tổ chức.
12. Các thành viên tích cực tham gia vào đơn vị kinh doanh học thuật và đóng góp vào sứ mệnh và các mục tiêu thông qua các quy trình phát triển và đánh giá giảng viên phù hợp.
13. Nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng học thuật và doanh nghiệp.
14. Các nguồn lực được phân bổ đáp ứng đủ các hoạt động.
15. Chương trình giảng dạy phản ánh các sứ mệnh phù hợp thực tiễn, được chấp nhận bởi chuyên gia trong cộng đồng học thuật và kinh doanh.
16. Giáo trình đảm bảo sinh viên có thể đối phó với các vấn đề trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
17. Nội dung, moodle, môn học,… được truyền tải phù hợp, kích thích học tập.
18. Chịu trách nhiệm trước các bên liên quan về giá trị và chất lượng giáo dục cung cấp.

Giá trị từ việc công nhận bởi IACBE

Chứng nhận kiểm định chuyên biệt của IACBE là phương tiện tạo niềm tin cho sinh viên, phụ huynh và cộng đồng có thể yên tâm về phương thức đào tạo của cơ sở tuân thủ các nguyên tắc và thông lệ xuất sắc trong giáo dục kinh doanh. Vậy việc công nhận của IACBE sẽ phản ánh điều gì?

IACBE và những giá trị phản ánh khi được công nhận

Những giá trị phản ánh qua sự công nhận từ IACBE

Bằng chứng về chất lượng

IACBE cung cấp tính chính xác chất lượng các yếu tố bên ngoài và bên trong chương trình kinh doanh. IACBE đảm bảo rằng đơn vị kinh doanh học thuật đáp ứng tốt cả 18 đặc điểm xuất sắc. Tất cả sẽ được phản ánh thông qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ kết quả sinh viên theo học, lao động và cộng đồng liên quan.

Phương pháp giảng dạy

IACBE hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới và sáng tạo trong giảng dạy và học tập. Thông qua việc chia sẻ các phương pháp hay nhất trong giáo dục kinh doanh. IACBE tài trợ và tổ chức các hội thảo xuyên suốt cả năm. Nhằm phát triển chuyên môn của giảng viên, đồng thời chia sẻ các phương pháp hay nhất trong kinh doanh.

Tinh thần trách nhiệm

Với tư cách là tổ chức kiểm định được CHEA (Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học) công nhận. IACBE có trách nhiệm mang đến các chương trình giáo dục chất lượng cho cộng đồng. Sự công nhận của IACBE sẽ cung cấp thông tin giải trình về các chương trình kinh doanh một cách cụ thể và chi tiết nhất.

Quy trình và yêu cầu được công nhận bởi IACBE

Công nhận là quá trình thẩm định chuyên sâu đối với hoạt động giáo dục của tổ chức đào tạo. Đây là một quy trình nghiêm ngặt đòi hỏi tổ chức công nhận đưa ra nghiên cứu toàn diện để xác định điểm mạnh và điểm yếu của chương trình cũng như mức độ tuân thủ “Nguyên tắc công nhận” của IACBE. Điều này đòi hỏi sự trung thực và tính chính xác cao. Hệ thống đánh giá của IACBE sẽ bao gồm 5 bước:

Bước 1: Có tư cách thành viên giáo dục
Bước 2: Trở thành ứng cử viên để được công nhận
Bước 3: Được công nhận lần đầu tiên
Bước 4: Xác nhận, công nhận chương trình mới và kế toán
Bước 5: Chi phí và lệ phí

IACBE và quy trình kiểm định

IACBE và quy trình kiểm định một cơ sở tổ chức giáo dục

Những trường hàng đầu được công nhận bởi IACBE:

  • Saint Elizabeth University
  • University of Arizona Global Campus
  • Washington University of Virginia
  • Geneva Business School
  • Và nhiều trường uy tín khác

Chương trình Executive MBA và MBA Online #2 Châu Âu đến từ Trường Đại học Swiss UMEF và SBS Swiss Business School tự hào nhận được những chứng nhận đảm bảo được chất lượng giáo trình, chương trình đào tạo qua quá trình đánh giá khắt khe cùng quy trình kiểm định chặt chẽ về các tiêu chuẩn quốc tế.

CATEGORY

FOLLOW US