Kiểm định DEAC – Kiểm định MBA số 1 tại Hoa Kỳ

Kiểm định DEAC là tổ chức kiểm định được công nhận bởi cả Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (the U.S. Commissioner – USDE)Hội đồng Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học (the Council for Higher Education Accreditation – CHEA). Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Kiểm định DEAC - Kiểm định MBA số 1 tại Hoa Kỳ

Ủy ban Kiểm định chất lượng giáo dục – Kiểm định DEAC

Kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá cấu trúc một chương trình, cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên và mức chất lượng chung của một chương trình mba quốc tế, DBA, đại học, … . Các hoạt động trên nhằm giúp cho học sinh, phụ huynh, sinh viên, cơ quan chính phủ và các các tổ chức liên quan biết được chương trình đào tạo liệu có chất lượng hay không. Người thực hiện những điều trên được gọi là tổ chức kiểm định. Và tổ chức chúng tôi muốn giới thiệu mang tên Ủy ban Kiểm định chất lượng Giáo dục Từ xa (Distance Education Accrediting Commission – DEAC) hay có thể gọi đơn giản là kiểm định DEAC.

Kiểm định DEAC là gì?

Ủy ban Kiểm định chất lượng Giáo dục Từ xa (Distance Education Accrediting Commission – DEAC) là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư nhân của Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của DEAC là đặt chất lượng làm trọng tâm và vẽ ra các hướng đi mới trong kiểm định đối với các chương trình đào tạo từ xa.

Kiểm định DEAC được công nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education – USDE) và Hội đồng Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học (the Council for Higher Education Accreditation – CHEA) và là một tổ chức kiểm định cấp quốc gia dành cho các chương trình, cơ sở giáo dục đào tạo từ xa, từ cấp độ sau trung học đến tiến sĩ chuyên ngành (Professional Doctoral Degree) trong đó bao gồm bằng thạc sĩ MBA.

Ủy Ban Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục DEAC

Ủy ban kiểm định chất lượng giáo dục – Kiểm định DEAC

Mang trong mình sứ mệnh và niềm tin từ USDE và CHEA. DEAC tích cực khẳng định vị thế của mình với tư cách là đơn vị kiểm định, cũng là chuyên gia đáng tin cậy trong việc đánh giá chất lượng giáo dục từ xa cho sinh viên. Không ngừng nỗ lực nhằm đặt ra các tiêu chí cao hơn, cải tiếng hơn dựa trên các đánh giá từ sinh viên và thẩm định từ các bên liên quan.

Lịch sử của kiểm định DEAC

Được thành lập vào năm 1926 với tên gọi Hội đồng Quốc gia về giáo dục tại nhà – National Home Study Council nhằm thúc đẩy chất lượng giáo dục và đảm bảo việc thực hiện các quy chuẩn đạo đức trong kinh doanh cho các tổ chức, chương trình giáo dục.

Năm 1955, Hội đồng Kiểm định (the Accrediting Commission) được thành lập với 10 thành viên. Nhằm thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá các tổ chức, chương trình dựa trên các tiêu chuẩn đặt ra.

Lịch sử của kiểm định chất lượng giáo dục DEAC

Lịch sử của Ủy ban kiểm định chất lượng giáo dục – Kiểm định DEAC

Năm 1959, Hội đồng Kiểm định (the Accrediting Commission) lần đầu tiên được công nhận bởi Liên bang và được Ủy ban Giáo dục Hoa Kỳ (the U.S. Commissioner) nay là Bộ Giáo dục Hoa Kỳ liệt kê là cơ quan kiểm định giáo dục uy tín.

Năm 1994, tên của tổ chức này thay đổi từ Hội đồng Quốc gia về giáo dục tại nhà (the National Home Study Council) thành Hội đồng Giáo dục đào tạo từ xa (the Distance Education and Training Council).

Năm 2015, được đổi thành Ủy ban Kiểm định chất lượng Giáo dục từ xa (Distance Education Accrediting Commission – DEAC).

Các Công nhận cấp quốc gia Hoa Kỳ dành cho DEAC

Được công nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education – USDE) lần đầu vào 1959 và liên tục được tái công nhận từ đó. Được công nhận bởi USDE chứng minh rằng DEAC là cơ quan đáng tin cậy về kiểm định và các tiêu chuẩn kiểm định của DEAC hiệu quả, nghiêm ngặt và phù hợp với tiêu chuẩn Bộ giáo dục Hoa Kỳ (USDE) đề ra.

DEAC được công nhận từ Hội đồng Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học (the Council for Higher Education Accreditation – CHEA) lần đầu vào năm 2001 và được tái công nhận vào 2013. Là một trong 2 tổ chức công nhận giáo dục Quyền lực nhất Hoa Kỳ. Sự công nhận từ CHEA khẳng định rằng các tiêu chuẩn, chính sách và thủ tục của DEAC hoàn toàn phù hợp với những kỳ vọng, cải tiến trong giáo dục mà CHEA đề ra.

Xem thêm: Cơ hội việc làm cho ngành quản trị kinh doanh

Các Công nhận cấp quốc gia Hoa Kỳ dành cho DEAC

Các công nhận câp quốc gia của Hoa Kỳ dành cho Ủy ban kiểm định chất lượng giáo dục – Kiểm định DEAC

Được công nhận bởi Liên bang nay là thuộc Ủy ban Tư vấn quốc gia về chất lượng và tính toàn vẹn của tổ chức (the National Advisory Committee for Institutional Quality and Integrity – NACIQI) vào năm 1959 cho đến hiện tại. Sinh viên ở các trường được DEAC công nhận có thể xin hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang. Ngoài ra NACIQI đã đưa ra các khuyến nghị cho Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ về việc cấp công nhận mới cho DEAC trong khoảng 5 năm.

Phạm vi kiểm định chất lượng giáo dục của kiểm định DEAC

Công nhận từ Bộ giáo dục Hoa Kỳ – USDE cho phép kiểm định DEAC công nhận các chương trình đào tạo từ sau trung học cho đến tiến sĩ chuyên ngành (the professional doctoral degree) chủ yếu theo phương pháp giáo dục từ xa hoặc tương ứng.

Công nhận từ CHEA cho phép kiểm định DEAC được phép kiểm định và công nhận cho các cơ sở giáo dục tại Hoa Kỳ và Quốc tế đang cung cấp các chương trình MBA (thạc sĩ MBA), Cao đẳng (Associate), Cử nhân (Baccalaureate), văn bằng Chuyên môn Thứ nhất (First professional Degree) và Tiến sĩ chuyên ngành (professional doctoral degree).

Phạm vi kiểm định chất lượng giáo dục Của DEAC

Phạm vi kiểm định của Ủy ban Kiểm định chất lượng giáo dục – Kiểm định DEAC

Hoạt động của DEAC được giám sát chặt chẽ bởi chính phủ, các tổ và một số tổ chức chính:

 • The U.S. Department of Education (USDE)
 • The Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
 • The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)

Các tổ chức là đối tác và thành viên với kiểm định DEAC

Mạng lưới các cơ quan đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học quốc tế (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education- INQAAHE) đã công nhận tổ chức kiểm định DEAC là một trong những thành viên chính thức vào năm 2017. INQAAHE là hiệp hội với hơn 280 tổ chức chính phủ và tư nhân nhằm thúc đẩy và nâng cao sự xuất sắc trong giáo dục. INQAAHE giúp DEAC trong việc phát triển các lý thuyết, thực hành và đảm bảo chất lượng kiểm định. Trao đổi hiểu biết về chính sách và phương thức hoạt động của các thành viên khác.

Tổ chức kiểm định DEAC hợp tác cùng Ủy ban Đảm bảo Chất lượng (Quality Assurance Commons – QA Commons) để đánh giá năng lực của sinh viên tại các cơ sở giáo dục đạt kiểm định DEAC. Có đủ năng lực đạt được Chứng chỉ năng lực làm việc QA Commons (the QA Commons Essential Employability Qualities Certification (EEQ CERT™).

Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Kiểm định IACBE

Kiểm định AACSB

Kiểm định ACBSP

Tiêu chuẩn NC SARA

Các tổ chức là đối tác và thành viên với DEAC

Đối tác và thành viên của Ủy ban Kiểm định chất lượng giáo dục

Tổ chức kiểm định DEAC là nhà tài trợ cho Hiệp hội Danh dự Quốc tế Delta Epsilon Tau. Tổ chức danh dự duy nhất của Hoa Kỳ công nhận thành tích của những sinh viên xuất sắc trong giáo dục từ xa qua những thử thách đặc biệt trong việc trau dồi khả năng lãnh đạo, kỷ luật và trí tuệ.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục từ DEAC

Mỗi một tổ chức kiểm định sẽ có riêng cho mình một bộ quy chuẩn để đánh giá liệu một cơ sở hoặc chương trình giáo dục có đạt chuẩn hay không.

Đầu tiên: Ứng viên sẽ tiến hành một bước tự đánh giá dựa trên bộ tiêu chuẩn 12 tiêu chí mà DEAC đặt ra. Sau đó DEAC sẽ kiểm tra chi tiết về cách thức mà ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn của DEAC.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục từ DEAC

Quy trình kiểm định từ Ủy ban Kiểm định chất lượng giáo dục – Kiểm định DEAC

Tiếp theo: DEAC sẽ tiến hành một khảo sát trực tiếp. Thành phần tham gia sẽ bao gồm một nhóm chuyên gia về quản lý giáo dục, các giảng viên và những người có chuyên môn chuyên sâu đáp ứng 12 tiêu chuẩn của DEAC. Các công việc sẽ bao gồm:

 1. Thu thập thông tin và dữ liệu của ứng viên từ nhiều nguồn (Phỏng vấn sinh viên, Quan sát, Hồ sơ sinh viên, các hồ sơ lưu trữ liên quan, …)
 2. Tổng hợp thông tin từ bước (1) và lập các báo cáo sơ bộ
 3. Kết quả thu thập sẽ được ghi nhận dưới dạng văn bản theo tiêu chuẩn DEAC
 4. Các dữ liệu thu thập được đánh giá bởi các chuyên gia về nghiên cứu, quản lý, giáo dục và tài chính.

Cuối cùng: Các ứng viên có được công nhận bởi DEAC hay không sẽ được quyết định bởi hội đồng hoặc Ủy ban kiểm định. Các thành viên của Ủy ban thường bao gồm các nhà quản lý giáo dục, giảng viên, thành viên của công chúng và các chuyên gia khác trong lĩnh vực giáo dục.

Nếu bạn đang có nhu cầu học MBA mà chưa biết địa chỉ uy tín nào để lựa chọn, thì hãy tham khảo bài viết: Học mba cho người đi làm

Bộ tiêu chuẩn để được tổ chức kiểm định DEAC công nhận

Để được kiểm định DEAC công nhận, chứng tỏ rằng bằng cấp của trường đáp ứng chuẩn về một nền tảng giáo dục chất lượng cần thiết, để sinh viên có thể tiến xa hơn trong chuyên môn của mình. Để đạt kiểm định DEAC các tổ chức và chương trình cần đạt được và duy trì 12 tiêu chí như sau:

 • Mục tiêu và sứ mệnh của tổ chức
 • Giáo trình và tài liệu giáo dục
 • Dịch vụ giáo dục hỗ trợ sinh viên
 • Thành tích và sự hài lòng của sinh viên
 • Trình độ của ban quản trị và giảng viên
 • Tiêu chuẩn tuyển sinh
 • Quảng cáo và tuyển dụng
 • Năng lực tài chính
 • Chính sách chi phí học MBA
 • Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • Các nghiên cứu khoa học
Bộ tiêu chuẩn để được DEAC công nhận

12 tiêu chí kiểm định của kiểm định chất lượng giáo dục DEAC

Những trường hàng đầu Hoa Kỳ được công nhận bới DEA

 • Abraham Lincoln University
 • American Graduate University
 • Lakewood University
 • William Carey International University
 • Và nhiều trường uy tín khác

Tổng hợp lại, DEAC là một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục từ xa có uy tín, được công nhận quốc gia và quốc tế, với lịch sử lâu đời và mục tiêu đặt chất lượng giáo dục là trọng tâm. Quy trình kiểm định của DEAC đảm bảo rằng các trường và chương trình giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn cao cấp, giúp sinh viên phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết để tiến xa trong sự nghiệp của họ. Đây là một lựa chọn đáng tin cậy cho những người tìm kiếm giáo dục từ xa chất lượng.

CATEGORY

FOLLOW US