• Home
 • Tin Tức Mới
 • Quản trị tài chính là gì? Mục tiêu, chức năng và các nguyên tắc

Quản trị tài chính là gì? Mục tiêu, chức năng và các nguyên tắc

Tài chính được coi là một trong những điều kiện tiên quyết để khởi đầu kinh doanh hoặc thành lập một doanh nghiệp. Để đảm bảo sự ổn định tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận, quản trị tài chính hiệu quả trong suốt vòng đời của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Điều này yêu cầu người lãnh đạo phải sở hữu kiến thức và hiểu biết đầy đủ về lĩnh vực kế toán và quản trị tài chính. Hãy cùng Viện IDEAS tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!

Quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính là quy trình xác định, lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo rằng tài chính được quản lý hiệu quả và đáp ứng được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Quản trị tài chính 

Quản trị tài chính 

Mục tiêu của quản trị tài chính bao gồm tối ưu hóa giá trị cho các cổ đông, tạo lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, và đảm bảo tình hình tài chính của tổ chức được duy trì trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Tầm quan trọng của quản trị tài chính trong kinh doanh

Quản trị tài chính nhằm hướng dẫn doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc đưa ra quyết định tài chính có tác động đến sự ổn định và tương lai tài chính. Chuyên gia quản trị tài chính sẽ phân tích tài chính, đầu tư, và dữ liệu tài chính để hỗ trợ quyết định phù hợp với mục tiêu. Kế hoạch tài chính chi tiết có thể mang lại ổn định và lợi nhuận cao hơn, tùy thuộc vào tính chất của khách hàng, liệu đó là công ty hay cá nhân.

Tầm quan trọng của quản trị tài chính trong kinh doanh

Tầm quan trọng của quản trị tài chính trong kinh doanh

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Công ty đặt ra một số mục tiêu quản trị tài chính trong hoạt động của mình, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh doanh và gia tăng giá trị cho cổ đông. Cụ thể, những mục tiêu này bao gồm:

 • Đảm bảo sự cung cấp liên tục và bền vững của nguồn vốn.
 • Tối ưu hóa lợi nhuận để hấp dẫn các nhà đầu tư và cổ đông.
 • Thực hiện quản lý tài chính hiệu quả bằng cách sử dụng tài nguyên vốn có sẵn hoặc vốn vay một cách khôn ngoan.
 • Lựa chọn cẩn trọng các cơ hội đầu tư có tính an toàn và tiềm năng sinh lời.
 • Cuối cùng, xây dựng một kế hoạch cấu trúc tài chính tỷ mỉ để duy trì sự cân bằng giữa vốn sở hữu và nợ của tổ chức.

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp

Những loại quản trị tài chính thường gặp

Các chuyên gia tài chính thường xử lý ba khía cạnh quản trị tài chính khác nhau trong doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tài chính: Quản lý vốn, quản lý nợ, và quản trị rủi ro tài chính là những quyết định quan trọng mà chuyên gia tài chính thực hiện. Họ có nhiệm vụ tối ưu hóa tài chính của doanh nghiệp bằng việc huy động vốn hiệu quả và lựa chọn các quyết định tài chính chiến lược dựa trên dữ liệu thị trường và sức khỏe tài chính của công ty.
 • Đầu tư: Chuyên gia tài chính hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định đầu tư, bao gồm việc lựa chọn loại đầu tư, số lượng tài sản cần nắm giữ, và theo dõi các dòng tiền tài chính. Việc đánh giá rủi ro và lợi nhuận của các khoản đầu tư là trọng tâm, và quyết định được đưa ra dựa trên các yếu tố này.
 • Cổ tức: Quản lý các chính sách và kế hoạch chi trả cổ tức của doanh nghiệp là một phần quan trọng. Chuyên gia tài chính phải lập kế hoạch chi trả cổ tức, theo dõi chi trả này, và đề xuất thay đổi khi cần thiết. Các quyết định tài chính liên quan đến việc chi trả cổ tức được xem xét dựa trên những thông tin về lợi nhuận, tỷ lệ hoàn vốn, và dòng tiền của công ty.

Thông qua việc thực hiện các quyết định tài chính trong ba lĩnh vực này, chuyên gia tài chính đóng một vai trò quan trọng trong quản trị tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Một số chức năng cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp

Ước tính yêu cầu về vốn

Các nhà quản trị tài chính cần thực hiện dự toán về nhu cầu vốn của doanh nghiệp, dựa trên dự kiến chi phí và lợi nhuận của các hoạt động, cùng với các chiến lược tài chính trong tương lai. Việc lập dự toán này cần phải được thực hiện kỹ lưỡng để đóng góp vào việc tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Xác định thành phần nguồn vốn 

Sau khi hoàn tất việc ước tính nhu cầu vốn, bước tiếp theo là xác định cấu trúc nguồn vốn. Điều này đòi hỏi việc phân tích tỷ lệ giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, cũng như xem xét sự phụ thuộc vào vốn sở hữu và cân nhắc việc huy động các nguồn vốn bên ngoài như quỹ bổ sung.

Một số chức năng cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp

Một số chức năng cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp

Lựa chọn nguồn vốn đầu tư

Các quản lý tài chính có quyền lựa chọn nguồn vốn để gửi vào doanh nghiệp. Họ cần tìm kiếm các nguồn vốn có khả năng sinh lời cao, đồng thời duy trì mức chi phí thấp. Đồng thời, họ có thể xem xét việc tinh chỉnh đòn bẩy tài chính để tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.

Đầu tư vào các quỹ 

Người quản lý phải đưa ra quyết định về cách phân chia ngân sách vào các dự án có khả năng sinh lời, đem lại doanh thu đáng kể, và đảm bảo tính ổn định trong việc đầu tư để đạt được lợi nhuận đều đặn.

Xử lý thặng dư

Nhà quản lý tài chính cần đưa ra quyết định về việc quản lý lợi nhuận ròng của doanh nghiệp, có thể thực hiện theo 2 phương pháp sau đây:

 • Tuyên bố cổ tức: Xác định tỷ lệ cổ tức và các lợi ích khác được phân phối cho cổ đông.
 • Lợi nhuận giữ lại: Phương án này liên quan đến kế hoạch thay đổi, mở rộng, và đa dạng hóa doanh nghiệp.

Quản trị tiền mặt

Các nhà quản trị tài chính cần phát triển các chính sách liên quan đến quản lý tiền mặt trong doanh nghiệp. Tiền mặt trong tài khoản doanh nghiệp được phân dành cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm thanh toán các hóa đơn như tiền điện nước, trả nợ cho các đối tác, đảm bảo đủ tiền để chi trả các khoản nợ đến hạn, duy trì lượng cổ phiếu cần thiết, và mua nguyên liệu sản xuất,…

Kiểm soát tài chính 

Người quản lý tài chính của doanh nghiệp cần thực hiện kiểm soát kỹ thuật về tài chính kinh tế thông qua các phương pháp như phân tích dự báo tài chính, quản lý chi phí, và giám sát lợi nhuận,…

5 Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp

Trade-off: Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao

Mỗi quyết định về đầu tư hoặc tài trợ của một doanh nghiệp đều tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Do đó, việc xác định và thấu hiểu mức độ rủi ro cùng với việc thiết lập quy trình kiểm soát rủi ro hiệu quả là một nguyên tắc quan trọng mà tất cả những người quản lý tài chính hoặc chuyên gia trong lĩnh vực này cần phải làm quen với.

Giá trị thời gian của tiền tệ

Khía cạnh về giá trị thời gian của tiền và yếu tố liên quan đến lạm phát tiền tệ cũng đáng xem xét khi doanh nghiệp quyết định phân bổ một số tiền lớn cho các dự án. Ngoài việc cân nhắc về khả năng sinh lời, doanh nghiệp cũng phải xem xét tác động của thay đổi giá trị tiền tệ theo thời gian, có thể dẫn đến giảm giá hoặc tăng giá trị của số tiền đó.

Tác động của thuế đối với doanh nghiệp

Chính sách thuế của Nhà nước có thể thúc đẩy hoặc hạn chế sự phát triển của các lĩnh vực và ngành công nghiệp, tùy thuộc vào mục tiêu của chính phủ. Thuế có thể là một công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nhưng cũng có thể tạo ra rào cản đối với phát triển của doanh nghiệp. Do đó, nhà đầu tư cần xem xét cẩn trọng lựa chọn lĩnh vực phù hợp với chính sách thuế của Nhà nước.

Áp dụng đòn bẩy tài chính

Nếu doanh nghiệp giới hạn việc đầu tư vào hoạt động kinh doanh chỉ bằng lượng vốn có sẵn từ chủ sở hữu, sẽ gặp hạn chế trong việc mở rộng trên thị trường. Vì vậy, để tối ưu hóa lợi nhuận, sử dụng nguồn vốn vay hoặc tận dụng đòn bẩy tài chính là cần thiết để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hiệu quả, đây cũng có thể trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp.

Luôn có các phương án dự phòng

Để đảm bảo suôn sẻ và không có trở ngại trong hoạt động, doanh nghiệp cần thiết lập các kế hoạch dự phòng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp không thể dự đoán trước. Việc duy trì các quỹ tiết kiệm dự phòng để sử dụng cho các dịch vụ bảo hiểm giúp phòng tránh rủi ro và quản lý tác động của chúng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Giới thiệu chương trình học MBA được hỗ trợ bởi Viện IDEAS

Chương trình MBA được hỗ trợ bởi Viện IDEAS cung cấp cơ sở vững chắc về quản trị tài chính. Học viên sẽ được học từ các giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực này và áp dụng các phương pháp và công cụ hiện đại để phân tích, đánh giá và quản lý tài chính.

Các chương trình MBA của Viện IDEAS được công nhận bởi các tổ chức quốc tế hàng đầu, chẳng hạn như ACBSP. Điều này có nghĩa là các sinh viên tốt nghiệp của các chương trình này được các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới công nhận.

Bên cạnh đó, Viện IDEAS mang đến hệ thống học trực tuyến từ xa toàn diện. Qua đó, người học có thể linh hoạt lựa chọn thời gian linh hoạt vừa học vừa làm và tiết kiệm chi phí hơn so với phương thức truyền thống.

Viện IDEAS đã hỗ trợ bạn khám phá khái niệm quản trị tài chính cũng như những nhiệm vụ cơ bản của nó. Hy vọng rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ công việc và tầm quan trọng của một chuyên viên quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Nếu bạn quan tâm đến các chủ đề tương tự, hãy tiếp tục theo dõi nhiều bài viết khác trên Viện IDEAS!

CATEGORY

FOLLOW US