Điều kiện để tốt nghiệp thạc sĩ Việt Nam hiện nay

Trong thời đại hiện nay, việc đạt được tấm bằng thạc sĩ trở nên ngày càng quan trọng và đầy thách thức. Điều này không chỉ đòi hỏi sự cống hiến và kiên nhẫn từ người học mà còn đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về kiến thức, kỹ năng, và tiêu chuẩn đầu ra. Bài viết này sẽ khám phá những điều kiện quan trọng để tốt nghiệp thạc sĩ hiện nay, đồng thời đánh giá sự thay đổi và nâng cấp trong quy trình học tập và đánh giá so với quá khứ. Hãy cùng tìm hiểu về những yếu tố quyết định sự thành công trong việc đạt được tấm bằng thạc sĩ và tầm quan trọng của nó trong thế giới hiện đại.

Điều kiện để tốt nghiệp thạc sĩ

Theo Điều 12 của Quy chế ban hành kèm Thông tư 23/2021, để được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ, học viên cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

  • Hoàn thành toàn bộ các học phần của chương trình đào tạo và đã bảo vệ thành công luận văn hoặc đề án theo các tiêu chuẩn được đặt ra.
  • Đạt trình độ ngoại ngữ tương ứng với yêu cầu của chương trình đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp.

>>> Xem thêm: Học thạc sĩ có khó không

Điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ

Điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ mà bạn cần biết

Trình độ ngoại ngữ chuẩn đầu ra sẽ được minh chứng bởi các văn bản hay chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc đối với bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành nhưng chương trình học hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài.

  • Cần đảm bảo hoàn thành trách nhiệm học viên theo đúng quy định của cơ sở đào tạo.
  • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị đình chỉ học tập.

Nhìn chung, so với quy định trước đây tại Quy chế ban hành kèm Thông tư 15/2014/BGDĐT, điều kiện về hoàn thành chương trình học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp không trải qua nhiều sự thay đổi đáng kể. Điều đáng lưu ý là điểm trung bình của luận văn tốt nghiệp cần đạt được ít nhất 5,5 điểm để được xếp loại “đạt”.

Tuy nhiên, đối với tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Quy chế mới đã tăng mức tối thiểu từ Bậc 3 lên Bậc 4, tuân thủ Khung năng lực ngoại ngữ với 6 bậc, dành riêng cho Việt Nam hoặc đạt tương đương. Thông tư mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và áp dụng cho các khóa học trúng tuyển từ ngày hiệu lực của Thông tư.

Do đó, các khóa học trúng tuyển trước ngày 15/10/2021 sẽ tiếp tục áp dụng theo Quy chế cũ, với tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ là từ Bậc 3, tuân thủ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, dành riêng cho Việt Nam hoặc đạt tương đương. Trong khi đó, các khóa học trúng tuyển sau ngày 15/10/2021 sẽ phải tuân thủ mức tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ từ Bậc 4 trở lên.

Điều này có nghĩa rằng, cho đến sau ngày 15/10/2021, việc đạt được tấm bằng thạc sĩ sẽ trở nên khó khăn hơn, vì yêu cầu tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ đã được nâng cao lên Bậc 4 thay vì chỉ cần đạt Bậc 3 như các khóa học trước đó.

>>> Xem thêm: Điều kiện để học MBA

Quy định về cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ 

Theo Điều 2 của Quy chế ban hành kèm Thông tư 23, cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xét và quyết định công nhận tốt nghiệp trong một khoảng thời gian cố định là 02 tháng kể từ ngày học viên bảo vệ thành công luận văn hoặc đề án.

Trong trường hợp cần thực hiện thẩm định luận văn hoặc đề án, thời hạn xét và quyết định công nhận tốt nghiệp có thể được kéo dài tối đa thêm 03 tháng.

Cố định là trong vòng 01 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, học viên sẽ nhận được bằng thạc sĩ từ cơ sở đào tạo. Bằng thạc sĩ này sẽ bao gồm thông tin chi tiết về chương trình học, bao gồm cả định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng cụ thể.

Ngoài ra, đối với những học viên không đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp trong khoảng thời gian học tập, hiệu trưởng hoặc giám đốc của cơ sở đào tạo có thẩm quyền sẽ cấp chứng nhận kết quả về các học phần họ đã hoàn thành trong chương trình đào tạo.

>>> Xem thêm: Chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh bằng quốc tế

Điều kiện để tốt nghiệp thạc sĩ

Quy định về cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ

Cách đánh giá luận văn tốt nghiệp được thực hiện như thế nào?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

(1) Luận văn được đánh giá thông qua quá trình bảo vệ trước một hội đồng chuyên nghiệp. Quá trình bảo vệ thường diễn ra công khai, trừ trường hợp của các đề tài thuộc lĩnh vực cần bảo mật, thực hiện theo quy định của cơ quan Nhà nước.

(2) Hội đồng đánh giá luận văn phải tuân thủ các quy định sau đây:

  1. a) Hội đồng phải bao gồm ít nhất 05 thành viên, trong đó có chủ tịch, thư ký, 02 ủy viên phản biện và các ủy viên khác; tối thiểu 01 ủy viên phản biện phải đến từ ngoài cơ sở đào tạo;
  2. b) Các thành viên của hội đồng phải đáp ứng tiêu chuẩn tương tự như người hướng dẫn luận văn, như được quy định tại khoản 4 của Điều 8 trong Quy chế này. Chủ tịch của hội đồng phải là giảng viên cơ hữu hoặc nghiên cứu viên cơ hữu tại cơ sở đào tạo;
  3. c) Người hướng dẫn luận văn có thể tham gia vào hội đồng nhưng chỉ ở vai trò ủy viên mà không được tham gia vào việc đánh giá và cho điểm. Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột của học viên không được tham gia vào hội đồng đánh giá.

(3) Điều kiện để học viên được bảo vệ luận văn:

  1. a) Đã hoàn thành tất cả các học phần của chương trình đào tạo;
  2. b) Đã nộp luận văn, được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ;
  3. c) Đã hoàn thành các yêu cầu khác theo quy định của cơ sở đào tạo.

>>> Xem thêm: Học thạc sĩ cần bằng tiếng anh gì

Đánh giá luận văn tốt nghiệp

Cách đánh giá luận văn tốt nghiệp được thực hiện như thế nào?

(4) Buổi bảo vệ luận văn sẽ diễn ra khi ít nhất 2 phần 3 số lượng thành viên của hội đồng đánh giá đến tham dự, trong đó phải có chủ tịch, thư ký, và tối thiểu 01 ủy viên phản biện. Hình thức bảo vệ trực tuyến có thể được thực hiện khi có sự đồng thuận của tất cả các thành viên của hội đồng và học viên. Toàn bộ buổi bảo vệ trực tuyến sẽ được ghi hình, ghi âm, và dữ liệu này sẽ được lưu trữ tại cơ sở đào tạo.

(5) Điểm luận văn được tính bằng trung bình cộng điểm chấm của tất cả thành viên trong hội đồng tham gia đánh giá luận văn, theo thang điểm 10. Luận văn sẽ được xếp loại là “đạt” nếu điểm trung bình là 5,5 điểm trở lên.

(6)  Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên có thể chỉnh sửa và bổ sung luận văn để tiến hành đánh giá lần thứ hai. Thời hạn cho việc này là 03 tháng tính từ ngày họp hội đồng đánh giá lần thứ nhất. Không có sự tổ chức đánh giá luận văn lần thứ ba.

(7) Sau khi thành công trong buổi bảo vệ, toàn bộ nội dung của luận văn (đã được điều chỉnh và bổ sung theo yêu cầu của hội đồng nếu cần) sẽ được nộp và lưu trữ tại thư viện của cơ sở đào tạo. Ngoài ra, nó sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trong khoảng thời gian ít nhất là 30 ngày, trừ trường hợp các đề tài thuộc lĩnh vực cần bảo mật, thực hiện theo quy định của Nhà nước.

(8) Chi tiết về tiêu chí và quy trình đánh giá luận văn, cùng với các quy định khác liên quan đến việc đánh giá luận văn, sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế của cơ sở đào tạo.

Như vậy, bài viết trên đây Viện IDEAS đã giải thích cho bạn chi tiết về điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ. Hy vọng, với những kiến thức bổ ích trên bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho chương trình học thạc sĩ được thuận lợi hơn nhé!

CATEGORY

FOLLOW US