• Home
  • Tin Tức Mới
  • Kiểm định chất lượng giáo dục là gì? Tiêu chí kiểm định giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục là gì? Tiêu chí kiểm định giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục đã được hình thành và phát triển từ lâu. Hiện nay, hoạt động này ngày càng phổ biến bởi nó là một công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục.Trong bài viết này, hãy cùng Viện IDEAS tìm hiểu đặc trưng và mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục là gì nhé!

Kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Theo quy định của Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT, Kiểm định chất lượng giáo dục được định nghĩa như sau: 

Kiểm định chất lượng giáo dục là quá trình đánh giá và công nhận mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục của các cơ sở giáo dục và nhà trường khác. Kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (gọi tắt là kiểm định trường) và kiểm định chất lượng chương trình giáo dục (gọi tắt là kiểm định chương trình). 

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục áp dụng cho tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Kiểm định chất lượng chương trình giáo dục áp dụng cho các chương trình giáo dục ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Kiểm định chất lượng giáo dục đã có một lịch sử phát triển dài ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ, tuy nhiên trước đây ít được các quốc gia khác biết đến. Hiện nay, kiểm định chất lượng giáo dục đang trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu, bởi nó đã được chứng minh là một công cụ hiệu quả giúp nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, duy trì các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Xem thêm: Cao học và thạc sĩ khác gì nhau

Kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Đặc trưng của kiểm định chất lượng giáo dục 

Kiểm định chất lượng giáo dục là một quá trình quan trọng và có thể được thực hiện ở cả phạm vi cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo. Vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục là đảm bảo rằng cơ sở giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng nhu cầu của học sinh. 

Quan trọng nhất, kiểm định chất lượng giáo dục là một hoạt động hoàn toàn tự nguyện. Các cơ sở giáo dục có quyền tự quyết định liệu họ muốn tham gia vào quá trình kiểm định hay không. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy của kết quả, kiểm định chất lượng giáo dục không thể tách rời công tác tự đánh giá.

Xem thêm: Các tổ chức kiểm định giáo dục nước ngoài

Kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục luôn đi kèm với đánh giá ngoài, tức là các đồng nghiệp từ các cơ sở giáo dục khác sẽ tham gia vào quá trình đánh giá và đưa ra nhận xét, đánh giá về chất lượng giáo dục của cơ sở được kiểm định. Điều này đảm bảo tính khách quan và đáng tin cậy của quá trình kiểm định. 

Các chuẩn mực đánh giá trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu hoạt động của từng cơ sở giáo dục. Điều này đảm bảo rằng quá trình kiểm định chất lượng giáo dục là công bằng và phù hợp với đặc thù của từng cơ sở giáo dục.

Các chuẩn mực này có thể bao gồm các tiêu chí về chất lượng giảng dạy, năng lực của giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình học và đánh giá kết quả học tập. Tổng quan, kiểm định chất lượng giáo dục là một quá trình tự nguyện và linh hoạt, nhằm đảm bảo  và nâng cao chất lượng giáo dục.

Xem thêm: Chương trình đào tạo đạt chuẩn acbsp

Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục 

Mục tiêu chính của kiểm định chất lượng giáo dục là đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình đào tạo và liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và bảo vệ quyền lợi của người học. 

Ngoài ra, ở một số nơi, kiểm định chất lượng giáo dục còn nhằm mục đích giải trình với xã hội, các cơ quan quyền lực hoặc các tổ chức tài trợ, cấp kinh phí. Hiện nay, nhiều tổ chức và cơ quan quan tâm đến việc cơ sở đào tạo hoặc chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng giáo dục hay chưa trước khi quyết định tài trợ cho chúng.

Vì vậy, bạn cũng nên cân nhắc xem trường học hoặc chương trình đào tạo có được kiểm định chất lượng giáo dục hay không trước khi lựa chọn đăng ký tham gia nhé!

Kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả giáo dục

Thuận lợi và khó khăn khi triển khai Kiểm định chất lượng giáo dục

Thuận lợi

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá và quy trình kiểm định chất lượng, cùng với mục tiêu và kế hoạch kiểm định. 
  • Áp dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp Cơ sở giáo dục và cấp Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA là điều kiện thuận lợi để các CSGD tiến tới chuẩn chất lượng trong khu vực và từng bước hội nhập vào giáo dục quốc tế.
  • Kiểm định chất lượng giáo dục mới mang lại những giá trị thực sự của quy trình đào tạo và chất lượng đào tạo tại mỗi cơ sở giáo dục.

Xem thêm: Chương trình học thạc sĩ quản trị kinh doanh cấp bằng chuẩn Quốc tế

Khó khăn

  • Việc đảm bảo chất lượng nội bộ và công tác kiểm định chất lượng giáo dục là một quá trình kéo dài, đòi hỏi sự tham gia và đồng lòng của toàn bộ cán bộ, nhân viên và sinh viên. 
  • Việc triển khai đến tất cả các đối tượng liên quan trong các cơ sở giáo dục vẫn chưa hiệu quả. Rất nhiều giảng viên, sinh viên và nhà tuyển dụng vẫn chưa hiểu rõ vai trò, tác dụng và nội dung của công tác này. 
  • Thiếu sự phối hợp giữa các nhóm chuyên trách trong quá trình thực hiện, cũng như thiếu các buổi thảo luận chung giữa các nhóm chuyên trách và giữa các nhóm chuyên trách với Hội đồng Tự đánh giá chất lượng còn là một khó khăn.
  • Một trong những khó khăn lớn nhất của các cơ sở giáo dục là việc thu thập, sử dụng và quản lý minh chứng phục vụ cho tự đánh giá. Nguyên nhân chính là do công tác lưu trữ chưa được thực hiện tốt, đặc biệt là nhiều số liệu chưa được thống kê hợp lý. 

Quy trình tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục

Quy trình tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục gồm 4 bước:

Bước 1: Xây dựng hoặc cập nhật công cụ kiểm định chất lượng.

Bước 2: Tự đánh giá của cơ sở đào tạo/chương trình đào tạo.

Bước 3: Đánh giá từ bên ngoài.

Bước 4: Công nhận đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục gồm 4 bước

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục gồm 4 bước

Trên đây chúng tôi gửi đến các bạn những thông tin quan trọng về kiểm định chất lượng giáo dục là gì. Nó không chỉ cung cấp bằng chứng về chất lượng đào tạo cho các bên liên quan mà còn tạo cơ hội và động lực để cải thiện chất lượng cho cơ sở giáo dục đã được kiểm định. Nếu bạn đang gặp khó khăn nào cần được hỗ trợ hãy liên hệ cho Viện IDEAS qua hotline 028 2244 2244 để được tư vấn sớm nhất nhé.

CATEGORY

FOLLOW US