Kiểm định MBA

Eduqua Là Gì? Nhãn Hiệu Ưu Tú Cho Trường Giáo Dục Từ Thụy Sĩ

EduQua - Tiêu Chuẩn Cho Chất Lượng Giáo Dục Tại Thụy Sĩ

EduQua (Swiss quality label for further education institutions) là chứng nhận chất lượng đầu tiên và phổ biến nhất được công nhận chính thức bởi Thụy Sĩ. EduQua được áp dụng để kiểm tra chất lượng giáo dục hệ thống các trường tư sau đại học. Với 3 mục tiêu tiên quyết: tính minh bạch, Eduqua Là Gì? Nhãn Hiệu Ưu Tú Cho Trường Giáo Dục Từ Thụy Sĩ

Kiểm Định CHEA – Đơn Vị Đánh Giá Chất Lượng Kiểm Định MBA

CHEA, DEAC, IACBE tất cả đều là tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục. Nhưng có lẽ bạn sẽ còn khá mơ hồ, vì đôi lúc chúng tôi dùng từ CÔNG NHẬN, lúc lại là KIỂM ĐỊNH. Vậy một tổ chức kiểm định và một tổ chức công nhận có gì khác nhau hay Kiểm Định CHEA – Đơn Vị Đánh Giá Chất Lượng Kiểm Định MBA

Kiểm Định IACBE – Tiêu Chuẩn Cho Chương Trình MBA Quốc Tế

IACBE - Kiểm Định Hàng Đầu Trường Đào Tạo Ngành Kinh Doanh

IACBE là Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh từ Cử nhân, Thạc sĩ (MBA) đến Tiến sĩ (DBA). Hiện tại, IACBE đã có 249 tổ chức thành viên, công nhận hàng nghìn chương trình kinh doanh và liên quan đến kinh doanh toàn cầu. Kiểm Định IACBE – Tiêu Chuẩn Cho Chương Trình MBA Quốc Tế