Sự Kiện

MBA TRIAL CLASS: HỌC THỬ TRẢI NGHIỆM THẬT

[ux_text text_align=”left”] Trong năm 2021, Việt Nam chứng kiến sự tàn phá nặng nề từ đại dịch kéo theo hơn 70.000 doanh nghiệp chính thức rút khỏi thị trường. Những ảnh hưởng nặng nề trên khiến nhiều nhà quản lý, lãnh đạo nhận ra tầm quan trọng của việc ĐỊNH CHUẨN lại năng lực quản MBA TRIAL CLASS: HỌC THỬ TRẢI NGHIỆM THẬT