EFMD là Quỹ Phát triển Quản lý Châu Âu. EFDM được công nhận trên toàn cầu như một tổ chức hàng đầu kiểm định chất lượng các trường kinh doanh; chương trình kinh doanh; trường đại học và khóa học trực tuyến. Sở hữu tấm bằng MBA là tấm gương phản chiếu trình độ và năng lực bản thân. Lựa chọn một chương trình chuẩn chất lượng, tầm quốc tế sẽ mang đến giá trị văn bằng cao hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về kiểm định EFMD và mạng lưới kết nối hàng đầu này nhé!

Xem thêm: Chương trình MBA của Đại học UBIS được chứng nhận chất lượng bởi EFMD

EFMD là gì?

EFMD (European Foundation for Management Development) là Quỹ Phát Triển Quản Lý Châu Âu được thành lập 1972. Đây là một tổ chức toàn cầu, phi lợi nhuận với 972 tổ chức thành viên. Bao gồm các trường học; doanh nghiệp và tổ chức công tới từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. EFMD đóng vai trò là một trong những mạng lưới kết nối các trường kinh doanh hàng đầu thế giới. EFMD mang đến cơ hội cho giảng viên, sinh viên chia sẻ kiến thức và cộng tác trong học tập.

Xem thêm: Các khóa MBA chất lượng tại Việt Nam

EFMD - Quỹ Phát Triển Quản Lý Châu Âu

EFMD là một tổ chức toàn cầu hàng đầu về mạng lưới kết nối các trường kinh doanh

EFMD được xem là hệ thống quốc tế có tầm quan trọng về đánh giá, cải thiện và công nhận các tổ chức giáo dục đại học trong quản lý và điều hành kinh doanh. Quỹ EFMD hoạt động như một chất xúc tác để thúc đẩy và nâng cao năng lực trong phát triển quản lý trên phạm vi quốc tế, thông qua:

– Phối hợp các dự án thúc đẩy trao đổi giữa các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục.
– Phổ biến kiến thức về những bước tiến mới trong phát triển quản lý.
– Sáng tạo ý tưởng mới để liên tục nâng cao tư duy và thực hành.
– Bắt đầu các sự kiện kết nối giám đốc điều hành doanh nghiệp với học viên đứng đầu.
– Duy trì các hoạt động thúc đẩy học hỏi, chia sẻ và kết nối giữa các thành viên.
– Quản trị các dự án quốc tế và xây dựng mối quan hệ lâu bền với các hiệp hội.
– Cung cấp môi trường thuận lợi, thu hẹp khoảng cách giữa kinh doanh và học thuật.
– Triển khai các nhãn chứng nhận (EQUIS, EFMD, CLIP) đánh giá các chương trình giáo dục kinh doanh.

EFMD tiến bước với sứ mệnh to lớn

“Hoạt động như một chất xúc tác để thúc đẩy và nâng cao xuất sắc trong phát triển quản lý trên toàn cầu”

Với sứ mệnh đạt được sự xuất sắc trong sự nghiệp phát triển quản lý. EFMD hoạt động như một nhà môi giới tri thức, người thách thức thị trường, đại lý đủ điều kiện và đại sứ của nghề nghiệp.

EFMD và sứ mệnh đối với giáo dục toàn cầu

EFMD và sứ mệnh đối với giáo dục quản lý toàn cầu

EFMD cùng mạng lưới 30.000 chuyên gia từ học viện, kinh doanh, dịch vụ công và tư vấn. EFMD trở thành trung tâm trong việc định hình cách tiếp cận toàn cầu đối với giáo dục quản lý. Cung cấp diễn đàn cho thông tin, nghiên cứu và tranh luận về đổi mới và thực tiễn tốt nhất.

EFMD còn hướng đến mục đích phát triển các nhà lãnh đạo và quản lý có trách nhiệm với xã hội đang tìm kiếm cơ hội kết nối. Cùng với các tiêu chuẩn giáo dục luôn được nhấn mạnh. EFMD tin tưởng vào sự thành công gắn kết các công ty và tổ chức học thuật, tạo điều kiện tăng cường trao đổi giữa hai bên.

EFMD và 4 trụ cột định hướng hoạt động

Cộng đồng: Nền tảng cho mọi hoạt động và dịch vụ của Quỹ EFMD đều nhằm thúc đẩy một cộng đồng cởi mở và hợp tác chuyên nghiệp. EFMD đảm bảo các cơ hội học tập và kết nối phong phú. Đây sẽ là nơi trao đổi đa dạng các ý tưởng đầy cảm hứng để không ngừng kích thích mở rộng mạng lưới trên toàn cầu.

Ảnh hưởng: Tác động tích cực đến xã hội và nền kinh tế được gắn chặt trong triết lý của tổ chức. Xương sống của giáo dục quản lý là sự gắn bó giữa các nghiên cứu và tính phù hợp với thực tế. Vì thế, các trường kinh doanh nằm trong EFMD luôn mang trách nhiệm to lớn đối với cộng đồng.

Sự xuất sắc: Các thành viên cần liên tục cải tiến chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận của EFMD. Điều này sẽ giúp các trường đáp ứng được mục tiêu chiến lược mà vẫn tôn trọng khuôn khổ và bối cảnh thể chế.

Mục đích: Các tổ chức hoạt động quản lý cần có trách nhiệm. Bởi, việc đào tạo ra nhà lãnh đạo tốt sẽ đảm bảo xã hội phát triển. Trong khi sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên và văn hóa vẫn được bảo tồn.

EFMD và 4 trụ cột trong định hướng hoạt động

4 trụ cột của EFMD trong định hướng hoạt động

Lợi ích trở thành thành viên EFMD của các Trường Kinh doanh

– EFMD hỗ trợ cam kết cải tiến liên tục thông qua các nhãn chứng nhận, công nhận về chất lượng. Nhằm thúc đẩy cải tiến chất lượng của trường kinh doanh.

– Cơ hội tham gia các cuộc hội thảo cố vấn trên web được thiết kế riêng. Buổi này sẽ giúp các chuyên gia của trường kinh doanh có được những kỹ năng hiện đại nhất.

– Tìm hiểu, cập nhật những phát triển mới nhất trong ngành tại các sự kiện toàn cầu của EFMD.

– Nhận quyền truy cập độc quyền vào Highering. Đây là nền tảng đầu tiên kết nối các công ty, trường kinh doanh và nhân tài toàn cầu.

– EFMD Global Fairs – Hội chợ Toàn cầu EFMD là nơi mà các sinh viên có cơ hội kết nối và tương tác với các nhà tuyển dụng tốt nhất trên toàn cầu.

EFMD và lợi ích cho trường kinh doanh khi trở thành thành viên

Lợi ích của các trường kinh doanh khi trở thành thành viên EFMD

EFMD và nhãn Công nhận Chất lượng đào tạo Trường Kinh doanh

EFMD đóng vai trò là “Cầu nối” giữa các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục quản lý. Sứ mệnh thúc đẩy quá trình cung cấp nhân lực chuyên môn đáp ứng sự phát triển của kinh tế. EFMD đã xây dựng 2 nhãn công nhận để đánh giá các chương trình giáo dục bậc cao về kinh doanh và quản trị: EQUIS và EFMD (EPAS cũ).

Nhãn Công nhận EQUIS

EQUIS (EFMD Quality Improvement System) là Hệ thống Nâng cao Chất lượng được thiết lập bởi EFMD. EQUIS là hệ thống quốc tế hàng đầu về đánh giá, công nhận chất lượng của các trường kinh doanh. EQUIS được xem là hệ thống kiểm định thể chế toàn diện nhất. Hiện nay, EQUIS đã đánh giá hơn 208 trường kinh doanh trên toàn thế giới.

Với tôn chỉ tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hóa về hệ thống giáo dục quốc gia. EQUIS chú trọng tìm hiểu đặc thù bối cảnh địa phương trong mọi quá trình đánh giá. Vì thế, EQUIS đã được thừa nhận bởi sinh viên, giảng viên, nhà tuyển dụng và truyền thông.

Xem thêm: Kiểm định CHEA – Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học uy tín nhất

EFMD thiết lập Hệ thống Nâng cao Chất lượng (EQUIS)

EFMD thiết lập nhãn công nhận EQUIS (Hệ thống Nâng cao Chất lượng)

Phạm vi đánh giá

EQUIS đánh giá tất cả các hoạt động trong trường. Bao gồm các chương trình cấp bằng và không cấp bằng, tạo tri thức và đóng góp cho cộng đồng.

Khung đánh giá EQUIS

Sự công nhận của EQUIS là minh chứng cho sự đảm bảo kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, chương trình, sinh viên, giảng viên, nghiên cứu, quốc tế hóa, đạo đức, trách nhiệm và tính bền vững, cũng như sự gắn bó với thế giới thực tiễn.
Vì thế, quy trình đánh giá của EQUIS cũng được xây dựng dựa trên khung tiêu chí chất lượng. Các thành viên EFMD cùng Ủy ban quốc tế luôn được xem xét từng thành phần liên tục: các chương trình, sinh viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu & phát triển, giáo dục điều hành, nguồn lực & hành chính, quốc tế hóa; đạo đức, trách nhiệm và bền vững; kết nối thực hành.

Nhãn Công nhận EFMD (Trước đây là EPAS)

EFMD đã trải qua 15 năm thành công công nhận các chương trình dưới nhãn EPAS. Cuối năm 2020, Hội đồng EFMD đã quyết định đổi thương hiệu thành EFMD Accredited (Nhãn công nhận EFMD). EFMD Accredited là hệ thống công nhận kỹ nhất cho các bằng cấp và khóa học kinh doanh, quản lý. Bao gồm xem xét các hình thức từ trực tiếp, trực tuyến và hỗn hợp. Hiện nay, có hơn 131 chương trình trên toàn cầu nhận được công nhận EFMD.

EFMD Accredited là hệ thống công nhận chương trình cho các bằng cấp và khóa học kinh doanh, quản lý

EFMD Accredited là hệ thống công nhận cho chương trình cấp bằng học thuật kinh doanh và quản trị

Danh mục công nhận

EFMD công nhận bao gồm đầy đủ các chương trình học từ cấp độ Cử nhân đến Tiến sĩ. Trong khi EQUIS đánh giá chất lượng quốc tế của các trường kinh doanh. Chứng nhận EFMD mang lại sự công nhận cho các chương trình cấp bằng học thuật chất lượng cao. EFMD Accredited là một công cụ đánh giá bổ sung có sẵn cho các trường được EQUIS công nhận. Nhằm mục đích tạo sự khác biệt và tập trung vào sự phù hợp trong chiến lược cũng như mục tiêu phát triển của chương trình.

Sơ đồ đánh giá nghiêm ngặt

EFMD Accredited nhấn mạnh tính nghiêm ngặt trong học thuật, tính phù hợp thực tế, tính quốc tế, đạo đức và tính bền vững. Khung công nhận EFMD là mô hình xem xét tất cả khía cạnh trong quá trình cung cấp chương trình. Từ bối cảnh thể chế, thiết kế chương trình, vận hành, các nguồn bên ngoài, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, ba trụ cột xuyên suốt có trong hệ thống đánh giá được EFMD chú trọng nhất là quốc tế hóa, quan điểm và đạo đức, trách nhiệm, tính bền vững (ERS).

Những ngôi trường hàng đầu được công nhận là thành viên của EFMD:

  • UBIS University
  • Boston University, Questrom School of Business
  • American School of Management
  • Amsterdam University of Applied Sciences, Amsterdam School of International Business (AMSIB)
  • ABBS School of Management
  • Và nhiều trường uy tín khác

Trường Đại học Kinh doanh Quốc tế UBIS (University of Business and International Studies) tự hào gia nhập vào Tổ chức Phát triển Quản lý Châu Âu – EFMD. Đây là một trong những mạng lưới các Trường đào tạo Kinh doanh nổi tiếng và có uy tín. Vì thế, trở thành thành viên EFMD là minh chứng rõ ràng cho chất lượng chương trình giảng dạy đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của một ngôi trường đào tạo kinh doanh TOP đầu.